Każdy klient zgodnie z obowiązującym prawem ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia. Zwroty prosimy kierować na adres podany poniżej wraz z dołączonym formularzem odstąpienia od umowy, którego wzór znajduje się poniżej.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROTU)
Adresat: Modekor, Willowa 10, 18-300 Zambrów, Polska

tel. +48 601-745-343 ,
mail. biuro@modekor.pl
Imię i nazwisko Kupującego:
______________________________________________________
Dane Kupującego
Adres:_____________________________________________________________________
Numer telefonu:____________________
Adres mailowy:___________________________
Numer konta bankowego, na który ma nastąpić przelew zapłaconej kwoty:
___________________________________________________________________________
Dane umowy, od której Kupujący odstępuje
Data zakupu: ___________________
Data zgłoszenia zwrotu:_________________________
Numer zamówienia/ faktury/rachunku
_____________________________________________________
W przypadku częściowego zwrotu zamówienia proszę podać nr pozycji z faktury oraz ilość sztuk:
____________________________________________________________________________
Prosimy o zaznaczenie krzyżykiem powodu zwrotu zakupionego towaru dla celów statystycznych*:
[__] Odcień koloru niezgodny z oczekiwaniami
[__] Nieodpowiednie wykończenie produktu
[__] Dostawa niezgodna z zamówieniem
[__] Towar niezgodny z opisem
[__] Inny (jaki?) ______________________________________________________________
Zapoznałem/łam się z regulaminem sklepu internetowego www.modekor.pl i z zasadami
dokonywania zwrotu na podstawie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Data i podpis:_____________________